Knihovna Česká Lípa


soutěž 2023
rozpočet: 180 mil. Kč

Historické jádro České Lípy je bohatý prostor s geniem loci a komorním měřítkem veřejných prostranství. Na kontext navazujeme s vědomím významu nové městské knihovny pro celý region.

Fyzicky uzavíráme formu městského bloku, který zároveň necháváme prostupný. Vnitřní dvůr začleňujeme do sítě městských veřejných prostor. Těžký, pevný dům tvoří hradbu před vnějším světem, v knihovně a ve dvoře je klid. Navazujeme na staré objekty podobnými objemy se sedlovou střechou, mění se materiál stavby. Růžově probarvený beton označuje nové zásahy. Hranice mezi novým a starým se klikatí okolo celého knihovního dvora. Fasádu komponujeme s ohledem na veřejnou otevřenou funkci knihovny, naproti přes náměstí knihovně konkuruje vysoký řád barokního kostela.

Funkce knihovny v sobě snoubí protiklady úplného soustředění – studia a živé společenské akce. Stejně tak navržené soudomí obsahuje mnoho různých atmosfér a potenciálních situací. Kavárna v klenutém historickém prostoru, vážný kulturní sál, netradiční výstavní prostor v 7 m vysoké klenuté hale, nízkoprahový makerspace přístupný z ulice, noblesní foyer, překvapivé a hravé oddělení dětské knihovny, konzervativní a tlumené prostory knihovny dospělých.

Nové objekty spolu se starými tvoří složitý organismus. Koláž nové knihovny dotváří zážitek čtenáře a poskytuje živou kulisu kulturnímu životu města.

© Stibitz & Stibitz architekti