LET ME HEAR YOUR FOOTSTEPS

výstava 2022
Meet Factory
kurátorka: Eva Riebová
produkce: Jan Vítek
fotografie: Studio Flusser


Na starých mapách potkáváme poznámku Hic sunt leones (Zde jsou lvi). Označuje neprobádaná místa. Existují ještě? Nebo už všude někdo byl? Vystavená díla českých i zahraničních umělkyň a umělců propojuje touha po dobrodružství, objevitelství a překonávání se.
.
Vytváříme ledovou neobjevenou krajinu. Stavíme ji na pódiu zbylém z předchozí výstavy. Do pukliny v ledovci usazujeme horolezkyni Zuzanu (Štefan Papčo, SK).

© Studio Flusser, © Stibitz & Stibitz architekti