altán a zahradní domekstudie 2022

Zahradu pomyslně dělíme na dvě části. Geometrickou a racionální plochu chodníčku z betonové dlažby a svobodnou, amorfní zahradu. Těžištěm návrhu jsou dvě zahradní stavby. Zahradní altán s výhledem do zahrady a přístřešek těsně přiléhající k domu. Má vzniknout prostor, který budou svobodně využívat všichni obyvatelé domu během celého roku.


Vstup a chodníček

Navrhujeme upravit vstup na pozemek. Nová branka umožní přímočarý a důstojný vstup pěších. Popelnice přesouváme z ulice do zahrady. Co se dlažby týče, zdá se nám nejvhodnější čtvercová tryskaná betonová dlažba, podobná té, co už na pozemku vedle domu je. Betonové čtverce korespondují s dobou výstavby domu a vytvářejí symbolický racionální rámec užitným plochám okolo domu. Dlažba může být kladena s větší spárou a osvěžena tak o prorůstající trávu.

Přístřešek

V místě původního přístřešku navrhujeme dřevěnou boudu – zahradní domek – přístřešek. Jedná se o jednoduchou dřevostavbu se střechou z vlnitého plechu. Fasádu tvoří dřevěné laťování a šedé cementové dřevotřískové desky. Bouda se snaží splynout s domem, nevyčnívat, nepobuřovat. Půdorysně přístřešek dělíme na kůlnu a

přístřešek na kola či kočárky. Troje skříňové dveře umožňují přístřešek poskytnout více nájemníkům současně. Na “zápraží” přístřešku je pod střechou dřevěná dvoumístná lavička.

Zahrada

Dnes zanedbaná zahrada je ze tří stran obklopená cca 5 metrovými živými ploty z tůjí. Ty navrhujeme buď výrazně zredukovat nebo odstranit úplně. Zahrada se nadechne a ožije. Betonový příkop okolo domu s opěrnými stěnami navrhujeme odstranit a terén volně spádovat směrem k domu. Svah lze osázet skalničkami. Závěr zahrady tvoří převážně okrasný záhon, uprostřed zachováváme velkou travnatou plochu pro hry a odpočinek. V letních měsících zahradu ochlazuje koruna stromu. Na jižní straně domu může vzniknout “zemědělská” část zahrady s malými políčky.

Altán

Altán umisťujeme na severní hranu zahrady. Zde se opírá o garáže na vedlejším pozemku a otevírá na jih do hlavní plochy zahrady. Altán je zděný z bílých cihel, konstrukci pultové střechy tvoří rámy z dřevěných hranolů. Altán je solidnější příbuzný přístřešku na kola. Podlaha je kamenná. Venkovní kuchyně umožňuje grilování a pořádání večírků. V květináčích po obvodu rostou bylinky na dochucení. Stůl lze umístit do otevřené i zastřešené části altánu. Otevřený konec je opatřen konstrukcí pro popínavé rostliny. Jsou zde zásuvky pro práci venku.
© Stibitz & Stibitz architekti