Lázně Chomutov

konverze zchátralého plaveckého bazénu na současnou knihovnu se spektrem doplňkových funkcí

soutěž 2023
3. cena

Konverzí bývalých Lázní na Knihovnu vzniká na hranici města a parku živý a svobodný prostor. Dům nabízí různorodou náplň – od knihovny přes vzdělávání, kulturu ducha i těla až po kavárnu a obchody. Je otevřený pro každého.

Znovuobjevené kvality původního objektu spolu s přidanými lehkými prvky vytvářejí z nepřístupného domu otevřený organismus volně propojený s přilehlým parkem.  

V přísném kvádru–regálu sídlí knihovna. Vylévá se do bazénu, na jehož dně leží přednáškový sál. Směrem do městského parku je umístěna škola umění, řemesel a médií. Vstupní komerční parter propouští návštěvníka do nově využitého suterénu, kde se nachází sportovní a kulturní provoz. Nová lodžie s pozvolnou točitou rampou, obydlený ochoz, pavlače a podloubí propojují dům s parkem.

© Stibitz & Stibitz 2023